zaplana.net >> slovenske rože

Najbolj obiskane rože

Od sredine leta 2002 spremljamo oglede rož na naših spletnih straneh. Najbolj obiskane rože so prikazane spodaj.

Opombe: S časom ogledi izgubljajo svojo vrednost - fiziki bi rekli, da ima ogled razpolovno dobo 150 dni, ekonomisti pa, da je njihova inflacija 108%.


Navadna ivanjščica

47028/983 ogledov

Pomladanski žafran

32432/687 ogledov

Rumena maslenica

17248/628 ogledov

Navadni pljučnik

31875/626 ogledov

Podlesna vetrnica

27544/559 ogledov

Navadni glavinec

21805/557 ogledov

Črni teloh

29793/543 ogledov

Blagodišeči teloh

19203/542 ogledov

Velikonočnica

23527/542 ogledov

Bodeča lobodika

18826/520 ogledov

Travniška morska čebulica

24571/519 ogledov

Trobentica

42257/518 ogledov

Clusijev svišč

17322/518 ogledov

Ranjak

24915/517 ogledov

Planika

21633/498 ogledov

Bodeča neža

23153/492 ogledov

Mesnordeči dimek

5027/490 ogledov

Poletni veliki zvonček

24660/485 ogledov

Čmrljeliko mačje uho

23569/481 ogledov

Beli repuh

14572/479 ogledov

Kraški šetraj

18438/478 ogledov

Avrikelj

20227/478 ogledov

Navadna marjetica

50760/473 ogledov

Travniška kadulja

34413/468 ogledov

Gozdna spominčica

24919/465 ogledov

Alpski nagnoj

18795/465 ogledov

Navadna zajčja deteljica

18815/459 ogledov

Kranjski mleček

22644/455 ogledov

Lapuh

24399/454 ogledov

Jetrnik

22508/441 ogledov

Repičasta preobjeda

13544/439 ogledov

Velecvetna orlica

17021/430 ogledov

Razprostrta zvončica

18984/424 ogledov

Primožek

18127/424 ogledov

Travniška kozja brada

23178/423 ogledov

Premenjalnolistni vraničnik

14114/422 ogledov

Navadna kukavica

20797/421 ogledov

Zlato jabolko

25084/416 ogledov

Blagajev volčin

16659/414 ogledov

Smrdljička

19859/414 ogledov

Prava lakota

23772/413 ogledov

Navadni repuh

16125/412 ogledov

Spomladanska torilnica

18970/411 ogledov

Tevje

17776/398 ogledov

Kamniška murka

17730/395 ogledov

Triglavska roža

13760/394 ogledov

Navadna krvenka

12805/389 ogledov

Njivsko grabljišče

21014/385 ogledov

Njivski osat

16611/383 ogledov

Gorski vrednik

9620/383 ogledov

Nazaj


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.