zaplana.net >> slovenske rože >> seznam družin >> nebinovke (Asteraceae)

Planinšček (Homogyne)

V izbranem rodu si lahko ogledate te rože:


Homogyne sylvestris (Gozdni planinšček)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.