zaplana.net >> slovenske rože >> seznam družin >> metuljnice (Fabaceae)

Košeničica (Genista)

V izbranem rodu si lahko ogledate te rože:


Genista holopetala (Primorska košeničica)

Genista januensis (Triroba košeničica)

Genista radiata (Žarkasta košeničica)

Genista sericea (Svilnata košeničica)

Genista sylvestris (Gozdna košeničica)

Genista tinctoria (Barvilna košeničica)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.