zaplana.net >> slovenske rože >> seznam družin >> križnice (Brassicaceae)

Konopnica (Cardamine)

V izbranem rodu si lahko ogledate te rože:


Cardamine bulbifera (Brstična konopnica)

Cardamine enneaphyllos (Deveterolistna konopnica)

Cardamine kitaibelii (Mnogolistna konopnica)

Cardamine pentaphyllos (Peterolistna konopnica)

Cardamine trifolia (Trilistna penuša)

Cardamine waldsteinii (Zasavska konopnica)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.