zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Od Črnega vrha do Blegoša

Opis izleta

Datum izleta: 10. 6. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozd na grebenu


Štajerski pljučnik (Pulmonaria stiriaca)

Dlakavi skrečnik (Ajuga genevensis)

Navadna zajčja deteljica (Oxalis acetosella)

Kalužnica (Caltha palustris)

Žanjevec (Polygala chamaebuxus)

Trilistna penuša (Cardamine trifolia)

Tržaški svišč (Gentiana verna ssp. tergestina)

Pod Blegošem


Spomladanski svišč (Gentiana verna ssp. verna)

Marjetičasta nebina (Aster bellidiastrum)

Alpska velesa (Dryas octopetala)

Zvezdasta kukavica (Orchis signifera)

Navadna marjetica (Bellis perennis)

Zlata pogačica (Trollius europaeus)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.