zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Bevkov vrh

Opis izleta

Datum izleta: 1. 9. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozd in gozdni robovi nad Sovodnjem


Lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)

Puhasti zebrat (Galeopsis pubescens)

Konjska griva (Eupatorium cannabinum)

Mehki osat (Cirsium oleraceum)

Avstrijski lučnik (Verbascum austriacum)

Šentjanževka (Hypericum perforatum)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Laška repa (Helianthus tuberosus)

Razprostrta zvončica (Campanula patula)

Svečnik (Gentiana asclepiadea)

Travniki okoli kmetije Lisjak


Repuščevolistna zvončica (Campanula rapunculoides)

Bodeča neža (Carlina acaulis)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

Jesenska vresa (Calluna vulgaris)

Navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)

Ozkolistni glavinec (Centaurea pannonica)

Navadni rman (Achillea millefolium)

Rožnatobeli rman (Achillea roseoalba)

Potrošnik (Cichorium intybus)

Njivski osat (Cirsium arvense)

Travniki in gozdni rob pod Bevkovim vrhom


Jesenski podlesek (Colchicum autumnale)

Ciklama (Cyclamen purpurascens)

Prava kamilica (Chamomilla recutita)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Navadni gadovec (Echium vulgare)

Ostrolistni slezenovec (Malva alcea)

Navadna madronščica (Linaria vulgaris)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Ozkolistno ciprje (Chamaenerion angustifolium)

Srčna moč (Potentilla erecta)

Toga smetlika (Euphrasia stricta)

Volnatoglavi osat (Cirsium eriophorum)

Barvilna mačina (Serratula tinctoria)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.