zaplana.net >> slovenske rože >> vijoličevke (Violaceae) >> vijolica (Viola)

Divja vijolica (Viola tricolor tricolor)

Pisane cvetove divje vijolice boste od aprila do septembra opazili na obdelanih tleh in suhih travnikih marsikje v Sloveniji. Od večine drugih vijolic jo boste ločili že po zgradbi cveta (štirje venčni listi so obrnjeni navzgor), od podobnih vijolic pa po teh lastnostih:
  • Dvocvetna in Zoisova vijolica sta nizki rastlini z rumenimi cvetovi. Divja vijolica je precej višja, njeni venčni listi pa se prelivajo v odtenkih rumene, bele in modre z vmesnimi vijoličnimi progami (glej fotografijo levo spodaj).
  • Ostroga je precej krajša od venčnih listov (ostroga zelo redke rogate vijolice je tako dolga kot venčni listi).
  • Cvetovi so večji od 15 mm, venčni listi so daljši od čašnih (cvetovi njivske vijolice so manjši, čašni listi so vsaj tako dolgi kot spodnji venčni list).
  • Zgornji listi so podolgasti ali suličasti, roglji prilistov so črtalasti.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.