zaplana.net >> slovenske rože >> vijoličevke (Violaceae) >> vijolica (Viola)

Hribska vijolica (Viola collina)

Hribska vijolica je zelo podobna srhkodlakavi vijolici, a precej bolj redka. Marsikdaj ju boste našli blizu skupaj, celo cvetita približno ob istem času (marca in aprila). Ločili ju boste predvsem po teh razpoznavnih znakih:
  • Hribska vijolica ima modrovijoličast cvet s svetlo ostrogo. Ta razpoznavni znak, dobro viden na sliki desno spodaj, je tudi najlaže opazen.
  • Prilisti hribske vijolice so po robu dlakavi in resasti (brez lupe tega ne boste ugotovili).
  • Listi hribske vijolice so jajčastosrčasti, listi srhkodlakave vijolice pa suličastojajčasti.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.