zaplana.net >> slovenske rože >> volčinovke (Thymelaeaceae) >> volčin (Daphne)

Blagajev volčin (Daphne blagayana)

Tu in tam po Sloveniji (polhograjska Gora, polhograjska Grmada, Zaplana, Kopitnik) zacveti v svetlih gozdnatih pobočjih v aprilu in maju Blagajev volčin, nizek grmiček s čudovitimi ovršnimi socvetji rumenkastobelih cvetov na koncu poganjkov. To nizko, do 30 cm visoko rožico boste verjetno takoj prepoznali, seveda pa si lahko pomagate tudi s temi lastnostmi:
  • Beli cvetovi z rumenkastim nadihom imajo štiri zrasle venčne liste in osem prašnikov. Čašnih listov ni.
  • Cvetovi kratkopecljati in zbrani v ovršnem socvetju.
  • Vednozeleni usnjati list so celi, celorobi, na steblu so nameščeni premenjalno.
 

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.