zaplana.net >> slovenske rože >> volčinovke (Thymelaeaceae) >> volčin (Daphne)

Alpski volčin (Daphne alpina)

Drobne bele cvetove alpskega volčina boste od maja do julija našli na kamnitih skalnatih pobočjih, najpogosteje v jugozahodni Sloveniji. Od zelo podobnega, a še bolj redkega Blagajevega volčina (tam boste našli tudi bolj podroben opis) ga boste ločili po teh lastnostih:
  • Listi so suličasti, prileglodlakavi in niso usnjati (listi Blagajevega volčina so goli in usnjati).
  • Cvetovi so sedeči (cvetovi Blagajevega volčina so pecljati), cvetni venec je bel (pri Blagajevem volčinu ima rumenkast nadih).
 

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.