zaplana.net >> slovenske rože >> črnobinovke (Scrophulariaceae) >> madronščica (Linaria)

Alpska madronščica (Linaria alpina)

Na meliščih visoko v slovenskih Alpah boste od junija do septembra opazili alpsko madronščico, poleglo rožico z modro-rumenim cvetom. Tako kot njena precej večja sorodnica navadna madronščica ima tudi alpska dvoustnat someren cvet z zraslimi venčnimi listi, nadraslo plodnico, štirimi prašniki in ostrogo, od drugih madronščic pa jo boste hitro ločili po vijoličnih venčnih listih.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.