zaplana.net >> slovenske rože >> rožnice (Rosaceae) >> petoprstnik (Potentilla)

Zlati petoprstnik (Potentilla aurea)

Zlati petoprstnik uspeva na zakisanih tratah visoko v slovenskih Alpah, našli pa ga boste tudi na Blegošu. Že na prvi pogled ga boste verjetno prepoznali po oranžnih lisah na venčnih listih (po teh je dobil tudi ime). Dlanasto deljeni listi, rumeni cvetovi s številnimi plodnicami in priostreni lističi zunanje čaše uvrščajo to rožnico med  petoprstnike, od drugih petoprstnikov pa jo ločite takole:
  • Zlati petoprstnik je gorska trajnica z močno koreniko.
  • Iz korenike požene več nizkih tankih stebelc.
  • Venčni listi so rumeni in imajo navadno oranžne lise.
  • Listi so dlanasto deljeni na pet lističev. Lističi imajo priostrene zobce, po robu so srebrnodlakavi. Srednji listič je razločno manjši od drugih.
  • Prilisti pritličnih listov so jajčasti do suličasti (pri pritličnem in peščenem petoprstniku črtalasti).
  • Steblo je prileglodlakavo (pri Crantzevem petoprstniku štrlečedlakavo).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.