zaplana.net >> slovenske rože >> zlatičevke (Ranunculaceae) >> srobot (Clematis)

Planinski srobot (Clematis alpina)

Temne, modrovijoličaste cvetove planinskega srobota boste od junija do avgusta našli med rušjem in na kamnitih pobočjih, predvsem v slovenskih Alpah, pa tudi ponekod v predalpskem svetu zahodne Slovenije.

Tako kot večina srobotov je tudi planinski ovijalka z deljenimi nasprotnimi listi. Cvet je brez cvetne čaše, sestavljajo ga štirje venčni listi, v njem pa boste opazili 10 do 12 belkastih medovnikov (na levi fotografiji spodaj so slabo vidni; laže jih boste opazili na risbi planinskega srobota).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.