zaplana.net >> slovenske rože >> jegličevke (Primulaceae) >> pijavčnica (Lysimachia)

Okroglolistna pijavčnica (Lysimachia nummularia)

Če trave okoli hiše ne gnojite in če imate vsaj malce vlažna tla, boste od maja do julija med travnimi bilkami skoraj zagotovo opazili neprijetnega "gosta" – drobne rumene cvetove plazeče se okroglolistne pijavčnice. Tudi v naravi ji ustrezajo podobna tla, zato jo boste našli ob jarkih in na vlažnih krajih skoraj po vsej Sloveniji.

Zgradba cveta uvršča to rastlino med jegličevke, od drugih jegličevk pa pijavčnice ločite po olistanem steblu z nasprotnimi ali vretenčasto razporejenimi listi. Okroglolistno pijavčnico boste (kot že ime pove) hitro prepoznali po okroglih listih, pomagale pa vam bodo tudi te lastnosti:

  • Steblo je v celoti plazeče (steblo podlesne pijavčnice je na koncu kipeče).
  • Cvetovi so posamični in dolgopecljati.
  • Listi so nasprotni.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.