zaplana.net >> slovenske rože >> makovke (Papaveraceae) >> krvavi mlečnik (Chelidonium)

Krvavi mlečnik (Chelidonium majus)

Rumene cvetove krvavega mlečnika boste od aprila pa do konca septembra opazili na suhih, z dušikom bogatih tleh (tudi na starih zidovih in skalovju) po vsej Sloveniji. Cvetovi s štirimi venčnimi listi, dvema čašnima listoma, nadraslo plodnico in mnogo prašniki ter oranžen mleček, ki na zraku potemni (ta mu je dal tudi ime), ga nedvomno uvrščajo med makovke. Od makov ga boste že na prvi pogled ločili po velikosti cvetov (venčni listi krvavega mlečnika so dolgi do 1 centimeter, venčni listi makov pa so precej daljši), loči pa jih tudi zgradba semenske glavice. Ta se pri makih odpira z luknjicami, pri krvavem mlečniku pa z loputama.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.