zaplana.net >> slovenske rože >> lilijevke (Liliaceae) >> logarica (Fritillaria)

Močvirski tulipan (Fritillaria meleagris)

V marcu in aprilu boste na vlažnih negnojenih travnikih (na Ljubljanskem barju, v Krakovskem gozdu) našli čudovite škrlatnordeče cvetove zaščitenega močvirskega tulipana. Zagotovo ga boste prepoznali že na prvi pogled, lahko pa si pomagate tudi s temi znaki:
  • Širokozvonasti cvetovi so kimasti in imajo šest venčnih listov, šest prašnikov in nadraslo plodnico. Čašnih listov ni.
  • Listi so ozki, črtalasti, na steblu so nameščeni premenjalno.
  • Cvetni listi so razločno škrlatno-belo lisasti, tu in tam pa boste našli tudi popolnoma bele cvetove.

Na suhih travnikih po Krasu raste zelo podobna gorska logarica, od katere boste močvirski tulipan ločili predvsem po barvi cveta (cvet gorske logarice je bolj rjavkast), razporeditvi listov (gornji stebelni listi gorske logarice so nasprotni ali v vretencu), predvsem pa po tleh, na katerih rastlina raste – močvirski tulipan uspeva le na zelo vlažnih, gorska logarica pa na izrazito suhih tleh.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.