zaplana.net >> slovenske rože >> ustnatice (Lamiaceae) >> vrednik (Teucrium)

Navadni vrednik (Teucrium chamaedrys)

Navadni vrednik je nizek polgrmiček, ki uspeva na suhih, kamnitih pobočjih po vsej Sloveniji. Njegove rožnate cvetove boste opazili od maja do septembra, od drugih vrednikov pa ga boste ločili takole:
  • Socvetje je nerazločno, stebelni listi postopno prehajajo v podporne liste cvetov (žajbljasti in rumeni vrednik imata ovršno socvetje).
  • Listi so kratkopecljati (listi grozdastega vrednika so dolgopecljati), jajčasti in globoko nazobčani (po obliki spominjajo na hrastove liste).
  • Precej podoben česnov vrednik je zelišče, ki uspeva na vlažnih tleh.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.