zaplana.net >> slovenske rože >> perunikovke (Iridaceae) >> perunika (Iris)

Vodna perunika (Iris pseudacorus)

V maju in juniju boste v vodnih jarkih, močvirjih pa tudi ob obrežjih ribnikov ali počasi tekočih voda opazili čez meter dolge črtalaste liste, med katerimi se skrivajo rumeni cvetovi, ki že z obliko povedo, da ste našli perunike, z barvo pa, da je pred vami vodna perunika (ta je edina v Sloveniji divje rastoča perunika z rumenimi cvetovi).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.