zaplana.net >> slovenske rože >> krvomočničevke (Geraniaceae) >> krvomočnica (Geranium)

Krvavordeča krvomočnica (Geranium sanguineum)

Rdeče cvetove krvavordeče krvomočnice (kako grozljivo in krvavo ime za tako nežno rastlino, kajne) boste vse poletje, ponekod celo tja do oktobra, našli na suhih, kamnitih tleh po vsej Sloveniji.

Barva cveta na fotografijah je preveč vijolična, v naravi je dosti bolj rdeč.

Od drugih krvomočnic boste krvavordečo ločili takole:

  • Krvavordeča krvomočnica je rastlina nižjih predelov (podobna srebrna krvomočnica raste v Julijskih Alpah), visoka 20 do 40 cm.
  • Rdeči venčni listi so dolgi do 2 cm in srčasto izrobljeni (glej spodnjo fotografijo).
  • Listi so do dna deljeni, posamezne krpe pa so spet deljene v ozke roglje (glej desno fotografijo). Podobne liste imata še nacepljenolistna krvomočnica in golobja krvomočnica, vendar so cvetovi teh dveh rastlin bistveno manjši.
 

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.