zaplana.net >> slovenske rože >> sviščevke (Gentianaceae) >> svišč (Gentiana)

Tržaški svišč (Gentiana verna ssp. tergestina)

Tržaški svišč, podvrsta spomladanskega svišča, cveti v aprilu in maju na suhih kraških travnikih jugozahodne Slovenije. Od spomladanskega svišča (tam si preberite tudi podrobnejši opis) ga boste ločili takole:
  • Čašna krilca tržaškega svišča so široka 2–4 mm, čašna krilca spomladanskega pa 1–2 mm.
  • Listi rozete tržaškega svišča so ozkosuličasti, listi rozete spomladanskega svišča pa širokosuličasti ali elipsasti.

Tržaški svišč je tudi nekaj višji od spomladanskega.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.