Z nekaj prakse boste košeničice hitro prepoznali po značilni obliki cvetov, sicer pa boste te nizke polgrmičke od drugih metuljnic hitro ločili takole:

Zapri