zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> grašica (Vicia)

Esparzetna grašica (Vicia onobrychioides)

Esparzetna grašica je v Sloveniji zelo redka, našli jo boste le na kamnitih kraških gmajnah pod Kraškim robom (fotografija je s poti na Lipnik iz Zazida). Že prvi pogled na cvetove bo povedal, da je pred vami metuljnica, parnopernati listi z vitico na koncu pa povedo, da ste našli grahor ali grašico Za natančno določitev družine morate cvet razdreti in si ogledati prašnično cev; ta je pri grašicah na koncu poševna, pri grahorjih pa ravna.

Od drugih grašic boste esparzetno ločili takole:

  • Cvetovi so dolgopecljati (v primerjavi z drugimi grašicami, v resnici peclji niso prav dolgi) in združeni v mnogocvetna socvetja.
  • Cvetovi so dolgi približno 2 cm (pri gozdni grašici nekaj krajši).
  • Venčni listi so modrovijolični.
  • Listi so sestavljeni iz osmih do desetih parov ozkih suličastih, do 5 mm širokih lističev. Prilisti so celi.
  • Steblo je pokončno (pri gozdni grašici poleglo in plezajoče).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.