zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> detelja (Trifolium)

Plazeča detelja (Trifolium repens)

Plazeča detelja cveti od maja do oktobra na travnikih po vsej Sloveniji. Prepoznali jo boste dosti laže kot večino drugih detelj:
  • Socvetje je sestavljeno iz belih (redko rožnatih) pecljatih cvetov (vidno na spodnji fotografiji)
  • Če cvetove previdno potrgate, boste opazili drobne podporne lističe.
  • Rastlina ni gostodlakava (kot gorska detelja).
  • Steblo je plazeče, na kolencih se ukoreninja.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.