zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> robinija (Robinia)

Robinija (Robinia pseudacacia)

Ponekod v Sloveniji (posnetki so izpod Trstelja) boste našli robinijo, do 25 metrov visoko drevo z razpokano sivkastorjavkasto skorjo. V maju in juniju boste na njej opazili močno dišeče bele cvetove, podobne cvetovom fižola ali graha (tudi robinija spada med metuljnice). Od drugih dreves v tej družini boste robinijo ločili po listih. Ti so lihopernati, prilisti pa so spremenjeni v trne.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.