zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> volčji bob (Lupinus)

Mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus)

Mnogolistni volčji bob je kultivirana rastlina, ki občasno podivja. Našli ga boste ponekod na Koroškem, v Karavankah, tu in tam v okolici Pohorja,  v Julijskih Alpah pa le na Zatrniku, kjer raste tik ob cesti na Pokljuko (od tam so tudi fotografije).

Že prvi pogled na cvetove te do 150 centimetrov visoke rastline pokaže, da imamo pred seboj metuljnico, listi, ki so dlanasto sestavljeni iz več kot petih lističev, pa povedo, da je pred nami volčji bob. V Sloveniji poleg mnogolistnega raste tudi beli volčji bob; ločimo ju po teh lastnostih:

  • Mnogolistni volčji bob ima modre ali škrlatne cvetove, zbrane v dolgem grozdastem socvetju. Cvetovi belega volčjega boba so (kot že ime pove) beli, socvetje je le redko dolgo več kot 10 centimetrov.
  • Listi mnogolistnega volčjega boba so sestavljeni iz devetih do sedemnajstih suličastih lističev (lepo vidni na levi fotografiji).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.