zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> grahor (Lathyrus)

Ščetinastolistni grahor (Lathyrus setifolius)

Drobne rdeče cvetove ščetinastolistnega grahorja boste od aprila do junija našli na toplih kamnitih pobočjih slovenske Primorske. Zaradi značilne oblike cveta ga uvrščamo med metuljnice, od drugih metuljnic pa ga boste ločili takole:
  • Venčni listi so rdeči.
  • Listi so pernati z enim parom lističev. Na vrhu imajo vitico.
  • Lističi so črtalasti, široki do 2 mm in dolgi do 9 cm.
  • Prilisti so mnogo manjši od lističev (delno vidno na spodnji fotografiji).
  • Steblo je ostrorobo, ni pa izrazito krilato.

Od precej podobnih grahorjev z rdečimi cvetovi (vsi rastejo na toplih primorskih tleh) ločite ščetinastolistnega takole:

  • Čičkasti grahor in navadni grahor imata krilato steblo.
  • Oblosemni grahor ima širše lističe.
 

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.