zaplana.net >> slovenske rože >> metuljnice (Fabaceae) >> nagnoj (Laburnum)

Alpski nagnoj (Laburnum alpinum)

Ste že videli drevo, na katerem v grozdih rastejo stroki, podobni grahovim? Če ste, ste zelo verjetno videli nagnoj. V družini metuljnic (Fabaceae), v katero spadata vsem znana grah in fižol, je namreč tudi nekaj dreves, poleg nagnojev še robinija.

Listi nagnoja so dlanasto sestavljeni iz treh lističev (listi robinije so pernati), rumeni metuljasti cvetovi pa sestavljajo grozdasta socvetja, ki visijo z vej.

Alpski nagnoj je v Sloveniji najbolj razširjena vrsta nagnoja; njegove cvetove boste od maja do julija opazili v vlažnih, senčnih gozdovih. Od ostalih nagnojev ga boste ločili po gostem socvetju ter golih vejicah in plodovih (mlade vejice in stroki ostalih nagnojev so prileglodlakavi).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.