zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> vrčica (Edraianthus)

Travnolistna vrčica (Edraianthus graminifolius)

Travnolistno vrčico, majceno rožo, za katero se  zdi, da cveti naravnost iz tal,  boste od junija do avgusta opazili visoko v hribih jugozahodne Slovenije (na Kočevskem, Snežniku, v Trnovskem gozdu fotografije so z vrha Snežnika). Vrčica je zelo podobna zvončicam ravno tako ima pet čašnih in pet venčnih listov, zraslih v zvonast cvet s petimi prašniki, prepoznali pa jo boste po tehle znakih:
  • Cvetovi so obdani z jajčastimi, priostrenimi ovršnimi listi (lepo vidnimi na spodnjih fotografijah).
  • Rastlina je zelo nizka in ima črtalaste liste, široke do 4 mm.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.