zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Witasekina zvončica (Campanula witasekiana)

Witasekino zvončico boste v juliju in avgustu opazili na kamnitih, skalnatih mestih ponekod v Kamniških Alpah, Julijskih Alpah (Vogel) in na Snežniku. Od zelo podobne scheuchzerjeve zvončice (tam boste našli tudi opis njunih razpoznavnih znakov) jo boste ločili po velikosti (witasekina zvončica je nekoliko višja in zraste do 50 cm visoko) ter številu cvetov - scheuchzerjeva zvončica ima praviloma na steblu le en cvet, medtem ko je steblo witasekine zvončice vedno večcvetno.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.