zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Okroglolistna zvončica (Campanula rotundifolia)

Okroglolistna zvončica je v Sloveniji precej redka (ali pa je vsaj redko tako izrazita, da jo je lahko določiti). Raste na travnikih, v svetlih gozdovih in tudi na starih zidovih; cveti od maja pa včasih vse do septembra. Zanesljivo jo boste našli na grebenu med vrhovoma Donačke gore, na starem zidu blizu križišča na Predmeji in na travnikih sredi Male Lazne.

Od večine zvončic ločijo okroglolistno ozki šilasti čašni listi, od zelo podobnih zvončic (Marchesettijeve, Witasekine ali Scheuchzerjeve) pa jo boste ločili takole:

Najbolj zanesljiv znak za določanje okroglolistne zvončice pa so pritlični listi – ti so dolgopecljati in izrazite okrogle srčaste oblike (glej desno fotografijo). Žal ti listi kmalu ovenejo.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.