zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Justinova zvončica (Campanula justiniana)

Endemično Justinovo zvončico boste sredi poletja morda našli na senčnih skalnatih mestih, najzanesljiveje v okolici Škocjanskih jam, pa tudi v Rakovem Škocjanu in okolici Snežnika. Pravilno prepoznavanje ne bo pretežko – od ostalih zvončic jo ločijo te lastnosti:
  • Zgornji stebelni listi so črtalasti, spodnji suličasti do jajčasti. Spodnji listi imajo dolg pecelj in nekaj ostrih zobcev.
  • Pecljati cvetovi rastejo posamično na številnih drobnih golih stebelcih.
  • Čašni roglji so krajši od venca in že na cvetnih popkih štrleči in odmaknjeni od venca (lepo vidno na fotografijah).
  • Cvetni popki so pokončni.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.