zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Izrodna zvončica (Campanula inconcessa)

Izrodna zvončica cveti v juliju in avgustu med skalami in v svetlih gozdovih visoko v gorah. Našli jo boste v Julijskih in Savinjskih Alpah, pa tudi v Trnovskem gozdu. Od zelo podobnih Marchesettijeve in Witasekine zvončice jo boste ločili le po dolžini prašnic. Izrodna zvončica ima kratke prašnice (dolge do 3,5 mm), ki so le malce daljše od prašnične niti, prašnice vseh njej podobnih zvončic pa so precej daljše (5 do 10 mm).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.