zaplana.net >> slovenske rože >> zvončičevke (Campanulaceae) >> zvončica (Campanula)

Brkata zvončica (Campanula barbata)

Brkato zvončico boste našli na zakisanih humoznih travnikih visoko v slovenskih Alpah (fotografije so s planine Korošica nad Ljubeljem). Verjetno jo boste že na prvi pogled prepoznali po značilnih vrčastih dlakavih cvetovih (ti so ji dali tudi ime), popolnoma zanesljiv znak pa so drobni nazaj zavihani priveski med čašnimi listi (vidni na desni fotografiji).

Podobne priveske imata le še precej bolj redki alpska in sibirska zvončica, od katerih boste brkato ločili tudi takole:

  • Čašni roglji brkate zvončice so suličasti ali trikotni (alpska in sibirska imata črtalaste).
  • Priveski so tako dolgi kot čašna cev (alpska zvončica ima precej krajše).
  • Večcvetno steblo je večinoma enostavno (steblo sibirske zvončice je razraslo).
  • Venčne krpe so znotraj dolgodlakave (pri sibirski zvončici gole).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.