zaplana.net >> slovenske rože >> križnice (Brassicaceae) >> mošnjak (Thlaspi)

Rani mošnjak (Thlaspi praecox)

Rani mošnjak uspeva na suhih travnikih po vsej Sloveniji. Cveti v marcu in aprilu, pod Kraškim robom pa že konec februarja. Ker spada v (za določanje) precej neprijetno družino križnic, boste za natančno določitev rodu potrebovali rastlino s cvetovi in plodovi, potem pa naloga ne bo več tako težka:
  • Rastlina je trajnica s cvetočimi in jalovimi poganjki in ima izrazito rozeto. Cvetočih stebel je večinoma več.
  • Plod je lušček (precej okrogel, največ trikrat daljši od svoje širine). Luščki so razločno krilati.
  • Steblo je olistano.
  • Listi so celi.
  • Steblo in listi so goli.
  • Venčni listi so celi, beli in enako veliki. Prašnice so rumene (pri gozdnem mošnjaku, ki uspeva le na Banjščicah, so rdeče do črnovijoličaste).
  • Čaša je pogosto rahlo rdečkasta (glej desno fotografijo).

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.