zaplana.net >> slovenske rože >> križnice (Brassicaceae) >> nočnica (Hesperis)

Vrtna nočnica (Hesperis matronalis)

Vrtna nočnica je okrasna rastlina, ki večkrat podivjano raste po grmovju in na rečnih obrežjih. Cvetovi s štirimi venčnimi listi in šestimi prašniki jo uvrščajo med križnice, od drugih križnic pa jo ločite takole:
  • Cvetovi so vijolični.
  • Plod je vsaj trikrat daljši od svoje širine (lusk).
  • Listi so zeleni, celi in ne objemajo stebla. Pri dnu niso srčasti.

V Sloveniji poleg vrtne rasteta še bela in gozdna nočnica. Bela ima (kot že ime pove) bele cvetove, vrtno in nočno pa ločite po pritličnih listih – ti so pri gozdni pernato deljeni, pri vrtni pa jajčasti.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.