zaplana.net >> slovenske rože >> križnice (Brassicaceae) >> grobeljnik (Alyssum)

Gorski grobeljnik (Alyssum montanum)

Gorski grobeljnik raste na Primorskem, kjer uspeva na suhih travnikih, skalah in med gruščem. Rumene cvetove te nizke križnice boste od marca do začetka maja našli na skalah Kraškega roba (zagotovo ob poti od Črnega Kala do Podpeči). Od njenih sorodnic jo boste ločili takole:
  • Plod je okrogel lušček, ki ni podoben očalom (kot lušček navadne šparnice).
  • Cvetovi so rumeni, vsi venčni listi so enako veliki.
  • Steblo je olistano s sedečimi listi.
  • Listi so celi, pri dnu zoženi in gosto zvezdastodlakavi.

V Sloveniji poleg gorskega uspevata še navadni in obirski grobeljnik, ločili jih boste takole:

  • Plodovi gorskega in navadnega grobeljnika so skoraj okrogli, plodovi obirskega pa eliptični.
  • Obirski grobeljnik je zelenkasta alpska rastlina, ostala dva pa sta zaradi laskov sivozelena (lepo vidno na eni od spodnjih fotografij).
  • Venčni listi navadnega grobeljnika so ozkoklinasti in komaj daljši od čaše, gorski grobeljnik pa ima narobejajčaste venčne liste, ki so precej daljši od čaše.
  

Več informacij:

Avtor fotografij: Florijan Poljšak


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.