zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> vratič (Tanacetum)

Češuljasti vratič (Tanacetum corymbosum)

Ob prvem pogledu na češuljasti vratič bi skorajda rekli " ivanjščica", že kratek premislek pa pove, da na steblu ivanjščice ne raste več koškov, kar je tudi edina lastnost, ki vratiče loči od ivanjščic. Tako kot ivanjščice imajo namreč tudi vratiči rumene cevaste cvetove in bele jezičaste cvetove brez kodeljic, golo dno koška in olistano steblo.

Češuljasti vratič boste prepoznali takole:

  • Koški so široki nad 25 mm (koški velelistnega vratiča so dosti manjši).
  • Pernato deljeni listi imajo na vsaki strani 715 rogljev (listi belega vratiča jih imajo le 35).

V Sloveniji rasteta dve podvrsti češuljastega vratiča:

  • Češuljasti vratič (Tanacetum corymbosum corymbosum) ima svetlorjav rob ovojkovih listov, jezičasti cvetovi pa so dvakrat daljši od cevastih.
  • Clusijev vratič (Tanacetum corymbosum clusii) ima črnorjav rob ovojkovih listov, jezičasti cvetovi pa so trikrat daljši od cevastih.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.