zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> mačina (Serratula)

Raznolistna mačina (Serratula lycopifolia)

Raznolistna mačina je v Sloveniji zelo redka, našli jo boste le na suhih prepišnih kraških travnikih v Čičariji. Na prvi pogled bi to nebinovko po obliki koška uvrstili med glavince, kar niti ne bi bila prehuda napaka. Botaniki namreč ločijo mačine od glavincev le po dolžini laskov kodeljice; pri glavincih so notranji laski krajši od zunanjih, pri mačinah pa ravno obratno. Tako se je ta več kot meter visoka roža znašla v istem rodu kot njej nič kaj podobna barvilna mačina, od katere jo hitro ločite po obliki koška (ta je pri barvilni podolgovato valjast, pri raznolistni pa kroglast) in številu koškov (raznolistna mačina ima le do tri koške).

Poleg raznolistne mačine boste v Čičariji našli še deljenolistno; razlikujeta se le v obliki pritličnih listov. Ti so pri raznolistni celi in nazobčani, pri deljenolistni pa pernato nacepljeni. Gornji listi so pri obeh vrstah pernato deljeni.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.