zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> oman (Inula)

Mečastolistni oman (Inula ensifolia)

Mečastolistni oman (ime je dobil po obliki listov) boste v juliju in avgustu našli na prisojnih kamnitih pobočjih (na primer na skalah pod Malo goro na Čavnu). Verjetno ga boste že ob pogledu na "razmršeni" ovojek uvrstili med omane, ne bo pa odveč, če preverite še te znake:
  • Dno koška je brez lusk ali ščetinic.
  • Cvetovi imajo kodeljico iz laskov, ki na dnu niso zrasli.
  • Steblo je olistano s premenjalno postavljenimi listi.
  • Ovojkovi listi so razporejeni v več redeh, vsi so približno enako dolgi.
  • V košku je mnogo rumenih jezičastih cvetov.

Od drugih omanov boste mečastolistnega hitro ločili po obliki listov, preverite pa še, ali so na listih vidne vzporedne žile.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.