zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> nebina (Aster)

Obmorska nebina (Aster tripolium ssp. longicaulis)

Obmorsko nebino boste našli na vlažnih, slanih tleh ob morju (ob pomolih ali v solinah), kjer cveti od julija do oktobra. Prepoznavanje ne bi smelo biti pretežko, saj na podobnih tleh uspeva le malo nebinovk. Seveda lahko preverite lastnosti nebin (našli jih boste v opisu gorske nebine), od drugih nebin pa obmorsko nato ločite takole:
  • Rastlina je trajnica s pritlično rozeto izrazito mesnatih listov (desna fotografija).
  • Steblo je olistano, razvejeno, ima mnogo koškov in je višje od 30 centimetrov.
  • Listi so sedeči in imajo zoženo dno. Stebla ne objemajo.
  • Listi in steblo so goli.
  • Jezičasti cvetovi so mnogo daljši od kodeljice.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.