zaplana.net >> slovenske rože >> nebinovke (Asteraceae) >> nebina (Aster)

Alpska nebina (Aster alpinus)

Alpsko nebino boste našli sredi poletja (julija, avgusta) na suhih, prisojnih travnikih in skalovju visoko v slovenskih gorah (v Alpah, na Snežniku). Že prvi pogled na njene modrovijolične koške vam bo povedal, da gre verjetno za nebino, seveda pa preverite še  ostale znake nebin:
  • Dno koška je golo, vsi cvetovi v košku imajo kodeljico iz laskov.
  • Steblo je olistano, listi so premenjalni.
  • Jezičasti cvetovi so široki, v enem krogu.

Od ostalih nebin boste alpsko ločili zelo hitro – poleg marjetičaste nebine (ki pa ima bele jezičaste cvetove) je edina nebina, ki je nižja od 15 centimetrov in katere stebla imajo samo po en košek.

Več informacij:


© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.